Konecranes Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Ole Johansson

Konecranes Abp Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 13.2.2018 kl. 18:50KONECRANES ABPEero TuulosDirektör, InvesterarrelationerYTTERLIGARE INFORMATIONEero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Published on
Konecranes Abp Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 13.2.2018 kl. 18:50KONECRANES ABPEero Tuulos
Direktör, Investerarrelationer
YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2017 uppgick koncernens omsättning till 3 136 MEUR. Koncernen har 16 400 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com